Nieuwe uitstraling voor ROC Kellebeek Roosendaal

Nieuwe uitstraling voor ROC Kellebeek Roosendaal

ROOSENDAAL – ROC Het Kellebeek is een school met bestemmingsgarantie: tot vijf jaar na voltooing van de opleiding ben je welkom voor een goed gesprek, kun je praten over een vervolgopleiding

Opdrachtgever: Woningstichting Duwo te Delft

Nieuwe uitstraling voor ROC Kellebeek Roosendaal

Aan de Oostelijke Havendijk in Roosendaal is het nieuwe onderkomen van het Kellebeek College verrezen. Schults Schilders voerde in opdracht van Slokker Bouwgroep het volledige schilder- en behangwerk uit. Scanbehang en sauswerk werd uitgevoerd in diverse harmoniërende kleuren, de hardhouten binnenkozijnen werden behandeld met een twee-componenten blanke lak en de Rigitones plafonds werden gesausd. Ook werd een deel van de vloeren, voornamelijk in technische ruimten, voorzien van een coating en werd de buitengevel voorzien van een laag anti-graffity.

Het ervaren team van Slokker hield nauw contact met onze medewerkers op de bouw, waardoor onze uitvoerder Wim de Ruiter snel kon schakelen wat betreft de planning en het aantal in te zetten medewerkers. Op deze manier werden middelen efficient ingezet, zoals het gezamenlijk gebruik van steigers door alle disciplines. Inmiddels is het werk opgeleverd en is het nieuwe Kellebeek College in gebruik genomen. Wij zijn trots op het mooie resultaat van dit succesproject. En met het werk MFSA in het Motorstraatgebied te Rotterdam kunnen we hieraan samen met Slokker een vervolg geven

Iwan-contact-pagina

Heeft u vragen over het schilderwerk van Schults Nederland?

Neem dan contact op met Iwan, hij hoort graag van u.

Iwan Pankow
0111 414 065
info@schultsnederland.nl