banner-schilderwerk

Kwaliteit

Het Kwaliteits Beheers Systeem (KBS), maakt kwaliteit inzichtelijk.

Wij staan voor het leveren van het product wat is overeenkomen, de kwaliteit van dit product dient doorlopend beheerst te worden.
Dit gebeurd doorlopend, Planbuildingen én Schults zijn lid van OnderhoudNL Garantie. Deze organisatie staat in voor de geleverde kwaliteit van zijn aangesloten bedrijven. Steeksproefgewijs worden controles uitgevoerd door onafhankelijke controleurs van bijvoorbeeld het Verfadviescentrum.

Bovendien wordt het KBS ingezet om de uniformiteit te vergroten tussen de Planbuilding en OnderhoudNL Garantie aangesloten bedrijven, tevens maakt het KBS de kwaliteit van schilderwerk meetbaar en controleerbaar. Dit systeem is gebaseerd op internationaal gehanteerde normen. De meeste normen zijn samengevat is het ISO standard handbook Volume 1 Paint and varnishes-General test methods, ISBN 92-67-10199-4, een uitgave van Nederlands Normalisatie Instituut.

Het KBS bestaat uit 4 onderdelen:

1. kwaliteitseisen bij oplevering
2. Meetmethoden conditiemetingen
3. Standaard werkomschrijvingen
4. Meetmethoden bij opleveringskeuringen

Het gehele KBS is omschreven in een handboek wat ter inzage ligt bij elk aangesloten Planbuilding bedrijf.
Voorafgaande aan het gehele kwaliteitsproces moeten de functionele eisen en wensen van de opdrachtgever, dus het gewenste resultaat van alle onderhoudsinspanningen, eenduidig worden vastgelegd.
Hierbij is het belangrijk dat de opdrachtgever zich vooraf een beeld kan vormen van de kwaliteit. In onze optiek moet dit voor iedereen helder en klaar zijn en moeten werkomschrijvingen van de betreffende maatregelen ook leiden tot vooraf bepaalde kwaliteitseisen. De eisen en wensen van de opdrachtgever kunnen deze standaarden naar boven en naar beneden bijstellen.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan of neem
direct contact met ons op voor meer informatie of advies.

In de offerte staan werkzaamheden, prijs en garantie omschreven. Deze afspraken komen wij graag na.  Particuliere opdrachtgevers bieden wij de garantie volgens de ‘ OnderhoudNL Garantie’ en voor bedrijven, VVE, woningbouwverenigingen, aannemers en overheden hebben wij service en garantie precies op maat.

Iwan-contact-pagina

Heeft u vragen over het schilderwerk van Schults Nederland?

Neem dan contact op met Iwan, hij hoort graag van u.

Iwan Pankow
0111 414 065
info@schultsnederland.nl