banner-schilderwerk

Aannemers

Door alle ketenpartners al in de ontwerpfase aan tafel uit te nodigen kan iedere partij haar expertise
inbrengen, ontstaat er vernieuwing en is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
resultaat. Ketensamenwerking in de bouw leidt tot mooie resultaten.

LEAN-methode als ketensamenwerking in de bouw

Vooral bij nieuwbouwprojecten is de LEAN-methode, een type ketensamenwerking, erg populair.
Samen met alle partijen die nodig zijn om het werk te maken, wordt er gekeken hoe het bouwproces
exact in elkaar zit en wat moet er gebeuren. Door deze gezamenlijke voorbereiding wordt er een
strakke werkplanning gemaakt waarbij iedereen verantwoordelijk voor zijn werk. Dit in contrast met
voorheen, waarbij de aannemer de planning alleen maakte.
Alles draait om op het juiste moment de juiste mensen en materialen beschikbaar hebben om het
werk volgens afspraak te kunnen uitvoeren. Door de LEAN-methode is er ver vooraf al bekend wat er
moet gebeuren en wat daarvoor nodig is. Dit maakt het plannen van mensen en middelen
eenvoudiger.

Hoe past Schults Nederland de LEAN filosofie toe?

Doordat alle partijen in de voorbereiding meedenken en mee plannen voelt iedereen een bepaalde
verantwoordelijkheid. Het zorgt niet alleen voor continuïteit tussen bouwpartners, maar ook de
werknemers worden meegenomen in dit proces. Er zijn regelmatig werkbesprekingen en tussentijdse
evaluaties waarbij het proces steeds verbeterd wordt. Door op deze manier vooruit te kijken worden
bouwfouten voorkomen, is de sfeer op de werkvloer beter en ontstaat er een echt teamverband. Maar
de kwaliteit kan ook beter gewaarborgd worden en faalkosten gereduceerd.

Iwan-contact-pagina

Heeft u vragen over het schilderwerk van Schults Nederland?

Neem dan contact op met Iwan, hij hoort graag van u.

Iwan Pankow
0111 414 065
info@schultsnederland.nl