cijfers

Visie en missie

De missie van Schults is het zorg dragen voor continuïteit van de onderneming.

Belangrijk onderdeel hiervan is het maken van winst op de werken, en tegelijkertijd  het leveren van een goede kwaliteit van de werkzaamheden aan de klant.

 1. De directie van Schults is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheden en van de wettelijke bepalingen die ten aanzien van kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden op haar rusten.
 1. Het beleid van Schults is gericht op:het aanbieden en uitvoeren van schilder-, behang-, glaszet-, spuitwerk en houtrotreparaties zoals overeengekomen met de klant alsmede het hierbij voorkómen c.q. beperken van risico's ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu

Hiertoe wordt gestreefd naar:

 • het hanteren van een niet gecertificeerd ISO 9001 (2000) kwaliteitssysteem
 • het hanteren van een gecertificeerd VCA** systeem
 • het voldoen aan alle wettelijke voorschriften ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu

En als uitvloeisel daarvan:

 • het constant verbeteren van de eigen organisatie in alle mogelijke opzichten
 • het leveren van diensten zoals met de klant is afgesproken
 • het creëren van een werkomgeving met minimale risico’s en het voorkomen van persoonlijk letsel voor alle personen
 • het streven naar open communicatie, in het bijzonder over kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden, zowel intern als extern.
 • Het zorgen voor veiligheid van derde.
 • Het zorgen om na een ongeval indien mogelijk aangepaste werkzaamheden aan te bieden.
 • Het stimuleren van een klantgerichte organisatie.
 1. De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu begint bij eenieder van onze organisatie. Dit beleid alsmede de doelstellingen dienen daarom bij alle medewerkers bekend te zijn. Iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn taak, waarbij zorg voor het milieu, het belang van de klant en een hoge kwaliteit gewaarborgd blijven.
 1. De directie zal er op toezien dat een en ander volgens bovenstaande uitgangspunten geschiedt en zij ondersteunt dit door het beschikbaar stellen van alle benodigde middelen, het nemen van corrigerende maatregelen, het geven van voorlichting en de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.
 1. Dit beleid zal jaarlijks worden bezien op juistheid en actualiteit. Jaarlijks zullen op basis van een beoordeling de, van het beleid afgeleide doelstellingen zonodig worden bijgesteld.

 

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan of neem
direct contact met ons op voor meer informatie of advies.

In de offerte staan werkzaamheden, prijs en garantie omschreven. Deze afspraken komen wij graag na.  Particuliere opdrachtgevers bieden wij de garantie volgens de ‘ OnderhoudNL Garantie’ en voor bedrijven, VVE, woningbouwverenigingen, aannemers en overheden hebben wij service en garantie precies op maat.
Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan of neem
direct contact met ons op voor meer informatie of advies.

In de offerte staan werkzaamheden, prijs en garantie omschreven. Deze afspraken komen wij graag na.  Particuliere opdrachtgevers bieden wij de garantie volgens de ‘ OnderhoudNL Garantie’ en voor bedrijven, VVE, woningbouwverenigingen, aannemers en overheden hebben wij service en garantie precies op maat.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan of neem
direct contact met ons op voor meer informatie of advies.

In de offerte staan werkzaamheden, prijs en garantie omschreven. Deze afspraken komen wij graag na.  Particuliere opdrachtgevers bieden wij de garantie volgens de ‘ OnderhoudNL Garantie’ en voor bedrijven, VVE, woningbouwverenigingen, aannemers en overheden hebben wij service en garantie precies op maat.

 

Iwan-contact-pagina

Heeft u vragen over het schilderwerk van Schults Nederland?

Neem dan contact op met Iwan, hij hoort graag van u.

Iwan Pankow
0111 414 065
info@schultsnederland.nl